Over ons

Het Mama Verhalen Koor (MVK) is 15 jaar geleden (2008) opgericht als een koor dat meer is dan een groep vrouwen die samen zingen. Het belangrijkste uitgangspunt was om vrouwen met een grote verscheidenheid aan sociale en culturele achtergronden door middel vaneen gezamenlijke activiteit met elkaar in contact te brengen. Deze activiteit bestaat uit het elkaar verhalen vertellen over hun levens, hun geschiedenis,hun hoop, hun verwachtingen, hun belevenissen, hun vreugde en verdriet.                    De vertelde verhalen worden opgeschreven en bewerkt tot liedteksten die daarna op muziek worden gezet. Vervolgens worden de liederen tijdens de repetities ingestudeerd en toegevoegd aan het repertoire. Het repertoire is daardoor voortdurend in ontwikkeling. Het is deze specifieke aanpak die het MVK zo bijzonder maakt omdat de liedteksten recht ‘uit het hart’ komen en niet alleen herkenbaar zijn voor de leden van het koor maar ook voor het publiek. Want het koor treedt regelmatig naar buiten met uitvoeringen die vaak op ongebruikelijke plekken plaatsvinden zoals verpleegtehuizen, wijkgebouwen etc.                                  De meeste uitvoeringen vinden plaats in Den Haag.

 

Daar komt bij dat de activiteiten van het MVK niet onopgemerkt zijn gebleven. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat overal waar het koor optreedt de reacties van het publiek vrijwel zonder uitzondering positief zijn. Niet alleen de herkenbaarheid van de liedteksten is daarbij belangrijk maar vooral ook doordat het enthousiasme waarmee de liederen worden uitgevoerd aanstekelijk werkt op de toehoorders. Het bijwonen van een optreden van het MVK is een bijzondere belevenis!

 

Omdat niet alle vrouwen gewend zijn om woorden te vinden voor hun gevoelens en belevingen worden schrijfworkshops georganiseerd waarin de koorleden vertellen over hun ervaringen, achtergronden, verwachtingen, hoop en liefde, kortom over alle gebeurtenissen en belevenissen die aanleiding kunnen vormen voor nieuwe teksten. Van deze verhalen maken we – onder begeleiding van een deskundig iemand - teksten voor liederen die door onze artistiek leidster op muziek gezet worden.                Het zijn echte levensliederen.

 

Een koor dat meer is dan een groep vrouwen die samen zingen stond in de beginregel. Het koor is een groep vrouwen die elkaar ontmoeten op een manier die veel meer betekent dan de gebruikelijke ontmoet momenten zoals een familiebijeenkomst of een bijeenkomst van gelijkgestemden in een kerkdienst. Het MVK is bij uitstek de plek om vrouwen uit andere ‘werelden’ te ontmoeten, om schroom af te werpen, om persoonlijke belevenissen te vertellen, om muzikale en vocale talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om plankenkoorts van zich af te schudden tijdens de optredens en om plezier te hebben met elkaar.  

 

Optreden: Wereldreis door eigen stad, Koorenhuis 2017

Foto: Emmy de Graaf