Hoe is het Mama Verhalen Koor (MVK) ontstaan


In 2008 heeft Francoise Poll met haar stichting Poll’s Hoogte het MamaVerhalenKoor opgericht.Het MVK kon worden gerealiseerd door het project ‘Pleinenlint Schilderswijk Transvaal’.Het doel van het Pleinenlint was om op 5 pleinen in de Schilderswijk en op 3 pleinen in Transvaal de sociale cohesie en het burgerschap van de omwonenden en de gebruikers van de pleinen te vergroten. Hierdoor kon het Mama Verhalen Koor in maart 2008 onder de bezielende leiding van Francoise Poll en de artistieke leiding van Astrid Seriese van start gaan in de Lukaskerk. Marion de Laat begeleidde het koor op accordeon en was tevens enige tijd projectleider van het koor.Het koor treed in dat jaar op tijdens het Crossing Border Festival in Den Haag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het koor daarna weer ontbonden zou worden. Maar de vrouwen waren nog lang niet uitgezongen. Daarom nam Astrid Seriese het stokje van Francoise Poll over. In 2013 is Astrid Seriese vanwege andere werkzaamheden gestopt met de begeleiding van het koor.Hoe nu verder! De koorleden waren ook nu nog niet uitgezongen en wilden graag doorgaan.Marion de Laat realiseert zich dat als het MVK zou ophouden te bestaan er toch wel iets heel bijzonders verloren raakt. Het MVK is namelijk een juweeltje, niet perfect maar wel een koor waar de levensvreugde en het plezier vanaf spat.De onderlinge band en ongedwongen sfeer binnen het koor is zo speciaal dat alle betrokkenen bij het koor zijn gaan kijken naar de mogelijkheden om door te kunnen gaan.

En dat is gelukt.
Met de basissubsidie van Cultuurschakel, optredens via Fonds 1818 (koren zingen voor ouderen),
inkomsten uit contributie en af en toe donaties kan het mama verhalen koor blijven bestaan. 
Inmiddels staan we nu al 10 jaar op eigen benen. 

En inmiddels bestaat het koor alweer 15 jaar.