Wij zijn het Mama Verhalen Koor


Wij zijn de mama’s van het MamaVerhalenKoor, een koor dat meer is dan een groep zingende vrouwen. Wij zijn een koor dat een eigen repertoire maakt. Dat doen we door eerst verhalen aan elkaar te vertellen. Verhalen over onze ervaringen, over onze achtergrond, over onze verwachtingen, over onze hoop, over onze levens.En omdat wij uit alle hoeken van de wereld komen en van alle leeftijden zijn hebben we heel veel verhalen. Van deze verhalen maken we – onder begeleiding van een deskundig iemand – teksten voor liederen die door Marion de Laat, onze artistiek leidster, op muziek gezet worden. Elke woensdag repeteren we en studeren we nieuwe liedjes in. Zo hebben we sinds 2008 een stevig repertoire opgebouwd dat we zo vaak mogelijk ten gehore willen brengen. Daarom treden we zo veel mogelijk op. Dat doen we in buurthuizen, theaters, verzorgingshuizen, concertpodia, festivals en als (voorlopig) hoogtepunt een optreden in de Grote Kerk van Den Haag bij de opening van het parlementaire jaar voor de regering en de Staten-Generaal. 

 
Het koor is erg belangrijk voor ons. We ontmoeten elkaar, leren elkaar kennen, 
ontwikkelen onze talenten en hebben uiteraard ook plezier met elkaar. We willen dit 
dus blijven doen en we hopen dat U ons hier een beetje bij wil helpen. Want we 
hebben wel uitgaven zoals de huur van de repetitieruimte, voor begeleiding van de 
schrijfsessies en de koorleiding, allerhande kosten voor publiciteit en kopieer kosten 
van de liedteksten etc. Dat doen we door de contributie van de leden en door de inkomsten
uit optredens en een bijdrage vanuit de basissubsidie van cultuurschakel.
We kunnen daarmee net de eindjes aan elkaar knopen maar om het koor in stand te houden 
hebben we wel een steviger basis nodig. 
U kunt daaraan meehelpen door een financiële bijdrage te leveren aan het koor. 
Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom.
 
Als u ons wil helpen kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer:
NL66 INGB 0006 981 862
t.n.v. Buurt en Lukaskerk projecten
o.v.v. Mama Verhalen Koor
 
Als u, door ons te helpen, vriend of vriendin bent geworden ontvangt u persoonlijke 
uitnodigingen via uw e-mail voor optredens en andere activiteiten.
Daarnaast wordt u een keer per jaar uitgenodigd voor een koffieconcert.
Stuur uw e-mail adres door naar het e-mail adres van het mamaverhalenkoor    
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar mamaverhalenkoor@xs4all.nl
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage
Mama Verhalen Koor